MyHostas.net Database

Proverb (Malloy NR)

Photo by Carol Brashear