MyHostas.net Database

Pastel Fringe (Unknown NR)

Photo by Carol Brashear