MyHostas.net Database

Tsurugi-no-mai (Japan NR)

Photo by Ken-ichi Gonokami