MyHostas.net Database

Rosedale Lightning (Hadrava NR)

Photo by Jim Schwarz