'Koutei' - Photo by: Hideo Eikawa
Different hosta from H. montana 'Kotei'